HC Leipzig (Foto: Lars Breitzke)HC Leipzig (Foto: Lars Breitzke)